Tuesday, May 22, 2012

Menjadi Muslim Sejati


Siapakah yang dinamakan Muslim dan apa ertinya menjadi seorang Muslim? Bila seorang Muslim tidak mengetahui perbezaan menjadi seorang Muslim dengan seorang bukan Muslim maka dia tidak akan merasa bangga menjadi seorang Muslim. Oleh itu setiap Muslim dan anak dari setiap Muslim mesti faham apa ertinya bila mengaku dirinya sebagai Muslim, kedudukannya sesudah menjadi Muslim dan lebih penting lagi tentang tanggungjawab yang mesti dipikulnya.

Di samping itu dia mesti mengenali dan menjaga batas-batas yang diberikan oleh Islam supaya seseorang tetap dianggap sebagai seorang Muslim. Dan yang pastinya apabila dia melanggar batas-batas tersebut maka dia tidak lagi disebut Muslim walaupun dia dengan keras mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim. Allah swt berfirman yang bermaksud, "Dan, Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambaNya." (Al A'raf: 61) Oleh itu seorang Muslim adalah orang yang dalam setiap urusannya selalu merujuk kepada Kitab Allah dan sunnah RasulNya.

Seorang Muslim mahu mernerima tanpa sebarang keraguan apa sahaja petunjuk yang didaptinya dari Allah dan RasulNya. Dan sebaliknya dia menolak apa sahaja yang dilihatnya bertentangan dengan kedua pentunjuk tersebut kerana dia telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah swt.

0 comments:

Post a Comment