Thursday, June 10, 2010

Tetap Di Jalan Lurus

Kita dikehendaki agar menjadi orang yang tetap berada di sisi Allah dan RasulNya pada setiap ketika dan di mana jua kita berada. Ini bermakna jika Allah dan RasulNya berada di satu jalan maka janganlah kita berada di jalan yang lain. Hal ini akan menjadi kesengsaraan dan kesusahan yang besar di dunia dan di akhirat kelak. Allah swt mengingatkan manusia dengan firmanNya yang bermaksud, "Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang menderhakai rasul, ingin supaya mereka disamarata-kan dengan tanah (hancur seperti tanah), dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun." (An Nisaa': 42). Setiap Muslim mesti mencari dan berusaha meniti jalan yang lurus dan selamat.

Perkara ini tidak boleh dipandang remeh kerana kesilapan awal akan menyebabkan keburukan pada akhirnya. Kita mesti berada di jalan Allah dan RasulNya walaupun kebanyakan manusia berada di jalan lain. Hanya jalan ini yang membawa kepada kesudahan yang paling mulia dan terpuji. Manusia merasa bahawa memiliki sesuatu yang berharga di dunia lebih beruntung dari apa yang tersedia di akhirat. Oleh itu semakin ramai manusia yang memilih dan berada di jalan yang menyalahi Allah dan RasulNya.

0 comments:

Post a Comment