Tuesday, March 27, 2012

Kesan Tauhid Pada Jiwa

Setelah mengucapkan kalimah la illaha illallah secara benar seseorang itu dapat memenuhi kalbunya dengan keberanian untuk berjuang dalam hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah swt. Adapun hal yang mengurangkan keazaman untuk berada di jalan yang lurus ialah pertama, kecintaan kepada diri sendiri, harta dan keluarga. Hal yang kedua ialah i'tikadnya bahawa ada makhluk selain Allah swt yang berkuasa atas rezekinya, mematikan dan menghidupkannya.

Iman boleh hilang dengan mudah dari hati manusia yang ditipu oleh dua penyakit merbahaya ini. Oleh yang demikian manusia diperingatkan oleh Allah swt dengan firmanNya yang bermaksud, "Tidak ada sesuatu musibah (bala bencana) pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah nescaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (At Taghabun: 11)

Dengan adanya tauhid seseorang jadi lebih yakin bahawa Allah swt adalah pemilik tunggal dirinya dan hartanya. Oleh itu dia bersedia untuk berkorban pada jalan Allah swt demi mendapatkan keredhaanNya samada jalan yang ditempoh itu mudah ataupun sukar. Apa yang dimiliki manusia hanyalah pinjaman dari Allah swt dan perlu dilepaskan bila dikehendaki olehNya.

Tidak ada yang lebih baik di dunia ini selain dari berlindung dan memohon petolongan kepada Allah swt dalam semua keadaan agar dapat selamat di dunia dan terlepas seksa di akhirat.

0 comments:

Post a Comment