Friday, January 20, 2012

Masa dan Segera Beramal

1. Rasulullah saw bersabda: Kiamat tidak akan terjadi sebelum waktu (terasa) saling berdekatan. Satu tahun seperti satu bulan. Satu minggu seperti satu hari. Satu hari seperti satu jam. Satu jam seperti lamanya membakar daun kurma." (HR Ahmad)

2. Rasulullah saw bersabda: Segeralah beramal kebaikan sebelum datangnya tujuh perkara. Apakah yang kamu namakan selain kemiskinan yang akan melupakan kamu dari kewajipan, atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa sombong yang melampau batas, atau penyakit yang merosakkan, atau tua yang menimbulkan nyanyuk dan habis tenaga. Atau mati yang yang menamatkan riwayat, atau Dajjal. Maka ia sejahat-jahat yang dinantikan. Atau hari kiamat, dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih sukar. (HR At Termizi)

0 comments:

Post a Comment