Monday, February 27, 2012

Menjadi Muslim Pemurah

Suatu ketika Rasulullah saw bertanya kepada para sahabat baginda: Manakah yang lebih kamu cintai, harta ahli waris atau harta sendiri? Mereka menjawab: Wahai Rasulullah, tentu tidak seorang pun di antara kami kecuali lebih mencintai hartanya sendiri. Rasulullah saw meneruskan: Sesungguhnya harta seseorang ialah apa yang telah ia gunakan, dan harta ahli waris adalah apa yang belum ia gunakan. (HR Bukhari).

Abu Bakar Al Jazairi menceritakan sebuah kisah bahawa Aisyah rha mendapat wang sebanyak 180,000 dirham dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wang itu diletakkan di dalam mangkuk dan dibahagikan kepada orang ramai sehingga habis.

Pada waktu petang Aisyah rha kepada pembantunya: Ambilkan makanan berbuka untukku. Lalu wanita itu menghidangkan roti dan minyak. Beliau berkata: Mengapa engkau tidak mengambil satu dirham dari mangkuk tadi dan membeli daging untuk berbuka? Pembantu itu menjawab: Jika Puan mengingatkan tadi, sudah pasti saya akan melakukannya.

Seorang Muslim adalah dermawan kerana selalu merenung firman Allah swt yang bermaksud, "Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah Kami berikan kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: 'Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." (Al Munafiqun: 10)

0 comments:

Post a Comment