Saturday, February 11, 2012

Seni, Makanan dan Nikmat

1. Satu bangsa tidak akan boleh dikalahkan oleh seni, tetapi ia dikalahkan dengan kekuatan. Maka suatu penyesatan jika seni dianggap sebagai salah satu sarana kekuatan. (M Al Siba'i)

2. Barangsiapa memakan yang haram nescaya derhakalah segala anggota tubuhnya, baik dengan sengaja atau tidak. Dan barangsiapa memakan yang halal, nescaya ia akan ditaati oleh segala anggota tubuhnya dan diberi taufik untuk melakukan kebaikan. (Sahl At Tusturi)

3. Barangsiapa yang tidak menghargai nikmat, maka akan dicabut nikmat itu dalam keadaan ia tidak menyedarinya. (Sirry As Saqti)

4. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, akan lenyaplah ilmu itu seperti lenyapnya embun pagi dari Bukit Safa'. (Malik bin Dinar)

0 comments:

Post a Comment