Saturday, September 10, 2011

Kematian dan Jenazah

1. Membimbing membaca kalimah tauhid pada orang yang sedang menghadapi saat kematian: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang akhir ucapannya adalah kalimat 'la illaha illallah' maka dia akan masuk syurga. (HR Abu Dawud)

2. Memejamkan mata mayat dan berdoa untuknya: Ketika Abu Salamah ra meninggal dunia dan mata beliau terbuka, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jika roh itu dicabut ia diikuti oleh mata. Kemudian baginda berdoa; Ya Allah ampunkanlah Abu Salamah, angkatlah darjatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, berilah pengganti yang terbaik di keturunannya, ampunkanlah kami dan dia wahai Rabb semesta alam, lapangkanlah baginya kuburnya dan terangilah dia di dalamnya. (HR Muslim)

3. Meletakkan jenazah menghadap kiblat: Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Barra bin Ma'rurr pernah berwasiat minta dihadapkan ke arah kiblat jika datang ajalnya kerana Rasullah saw bersabda: Hal yang seperti itu sesuai dengan fitrah. (HR Hakim, Baihaqi)

0 comments:

Post a Comment