Monday, April 2, 2012

Cerminan Diri

Engkau diciptakan oleh Allah swt dengan berbekalkan kelalaikan, kefakiran, kelemahan dan memerlukan segala pertolongan. Semoga dengan teropong kelalaianmu kamu dapat memandang kepada kesempurnaanNya Yang Maha Suci, dengan ukuran kefakiranmu kamu dapat memandang kepada derjat kekayaan dan RahmatNya dan dengan neraca kelemahanmu kamu dapat memandang kepada kebesaran kekuasaan dan keagunganNya; dengan melalui pelbagai macam keperluanmu kamu dapat memandang keaneka-ragaman nikmat dan kebaikanNya. (Said Nursi)

Tidak ada kebaikan sama sekali dalam diri seorang hakim yang tidak dipandu oleh agamanya, orang yang berakal tetapi tidak pernah menggunakan akalnya, orang alim yang tidak diberi petunjuk oleh ilmunya dan orang yang kuat yang tidak dikuasai oleh sikap adilnya. (M. Al Siba'i).

0 comments:

Post a Comment