Wednesday, April 25, 2012

Terbaik Dalam Islam

1. Abdullah bin Amru bin Al Ash ra berkata: Seorang bertanya kepada Nabi saw: Apakah yang terbaik dalam Islam? Jawab Nabi: Memberi makanan dan memberi salam terhadap orang yang kau kenal atau tidak kenal. (HR Bukhari, Muslim)

2. Abu Imarah (Al Barra') bin Azib ra berkata: Rasulullah menyuruh kami dengan tujuh perkara: Menziarahi orang sakit, menghantarkan jenazah, mendoakan orang yang bersin yang membaca Alhamdulillah, menolong orang yang lemah, membantu orang teraniaya, menyebarkan salam dan melaksanakan sumpah. (HR Bukhari, Muslim)

3. Abu Hurairah ra berkata bahawa Rasulullah saw bersabda: Kamu tidak akan masuk syurga hingga kamu beriman, dan kamu tidak beriman hingga berkasih sayang kepada sesamamu. Sukakah aku tunjukkan sesuatu jika kamu kerjakan timbul kasih sayang di antara kamu? Sebarkanlah salam di antara kamu. (HR Muslim)

0 comments:

Post a Comment