Monday, August 1, 2011

Dekati Syurga, Jauhi Neraka

Muaz ra berkata: Ya Rasulullah, beritahulah kepadaku amal yang dapat masukkan ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka? Jawab Nabi: Sungguh engkau telah menanyakan sesuatu yang besar, tetapi ia mudah dan ringan bagi orang yang diringankan oleh Allah, iaitu taat mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan suatu apa pun.

Dan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan puasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji ke Baitulullah jika kuasa perjalanannya. Kemudian Nabi bersabda: Sukakah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa sebagai perisai dan sedekah memadamkan dosa seperti air memadamkan api serta solat di tengah malam.

Kemudiaan Nabi membacakan ayat yang bermaksud, "Pinggang mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Maka tiada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka (iaitu pelbagai nikmat) yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (As Sajdah: 16-17)


Kemudian Nabi bersabda: Sukakah aku beritahu kepadamu pokok dari semua itu dan tiang serta puncaknya? Jawabku: Baiklah, ya Rasulullah. Nabi bersabda: Pokok segala sesuatu ialah Islam dan tiangnya solat dan puncaknya yang teringgi ialah jihad.

Kemudian Nabi bersabda: Sukakah aku beritahu kunci dari semua itu? Muaz berkata: baiklah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lidah lalu bersabda: Jagalah ini. Bertanya Muaz: Apakah kami akan dituntut dari semua percakapan kami?

Jawab Nabi: Celaka engkau, apakah kau kira orang tersungkur ke dalam neraka kerana mukanya, tiada lain ia adalah kerana hasil dari lidah mereka. (HR At Termizi)

0 comments:

Post a Comment