Sunday, February 16, 2014

Alasan dan Berkawan Orang Bodoh


1. Alasan bahawa ketidakmampuan kita disebabkan oleh keadaan, itu tidak benar. Kita sedang dalam suasana pembicaraan menuju kesempurnaan, bukan untuk pembelaan diri dari kekurangan. "Serulah (manusia) ke jalan Tuhannmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." (An Nahl: 125).

 Allah swt tidak memerintahkan Rasulullah saw supaya bersegera dan bersikap keras. Maka utamakanlah tindakan perlahan yang bijaksana untuk mendapat kejayaan yang sempurna. (Hasan Al Bana)

2. Jangan kamu berkawan dengan orang yang bodoh dalam keadaan apa sekali pun kerana kamu tidak boleh berpura-pura bodoh bersamanya atau dia berpura-pura berfikir denganmu. Keadaan pertama adalah suatu keburukan bagimu dan keadaan kedua dia telah keluar dari tabiatnya. (M Al Siba'i)

0 comments:

Post a Comment