Sunday, February 2, 2014

Awaslah Kesenangan Dunia


Manusia memiliki harapan dan keinginan tinggi untuk mendapat semua kenikmatan dan kesenangan di dunia ini. Ini kerana Allah swt telah menjadikan dunia sebagai perhiasan indah yang menarik hati manusia yang memandangnya. Allah swt berfirman yang bermaksud, "Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya." (Al Kahfi: 7).

Adalah menjadi fitrah manusia pula untuk merasai nikmat dunia seperti dalam firman Allah swt yang bermaksud, "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini iaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga)." (Ali Imran: 14).

Rasulullah saw amat bimbang jika umat baginda terutamanya yang hidup di akhir zaman akan tertipu dengan kesenangan dunia. Abu Said Al Khudry ra berkata bahawa Rasulullah saw duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitarnya, kemudian baginda bersabda: Sesungguhnya di antara yang aku khuatirkan atas kamu sepeninggalanku nanti ialah terbuka lebarnya kemewahan dan keindahan dunia ini kepadamu. (HR Bukhari, Muslim).

2 comments:

ctpayong said...

kesenangan dunia itu umpama tipu daya. melalai dan mengalpakan.

semoga Allah SWT tetap menjaga kita dan Allah tetapkan jalan kita hingga sampai kita kepadaNya.

Sarihani Falahi said...

Amin.....Allah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong

Post a Comment