Sunday, February 23, 2014

Di Sekeliling Syurga dan Neraka

Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah saw bersabda: Setelah Allah saw menciptakan syurga dan neraka, Allah mengutus Jibril as ke syurga dengan berfirman: 'Pergilah lihatlah syurga dan semua kelengkapan yang disediakan bagi orang-orang yang akan memasukinya.' 

Jibril as pergi melihat syurga dengan kelengkapannya lalu kembali kepada Allah swt dan berkata: 'Demi KemuliaanMu, siapa saja yang mendengar tentang syurga akan akan masuk syurga.' Kemudian Allah swt perintahkan agar syurga itu dilingkari dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. 

Lalu Jibril as diperintahkan melihat segala hal yang melingkari syurga itu. Jibril as kembali kepada Allah swt dan berkata: 'Demi KemuliaanMu, aku khuatir tidak seorang manusia pun yang akan dapat memasuki syurga itu.'

Kemudian Jibril dutus Allah swt untuk melihat neraka dengan berkata: 'Pergilah lihat neraka dengan segala kelengkapan yang ada di dalamnya yang disediakan bagi orang-orang yang akan masuk neraka itu.' 

Jibril as pun pergi melihat neraka. Didapatinya neraka itu berderam-deram. Lalu dia kembali kepada Allah swt dan berkata: 'Demi Kebesaran dan KemuliaanMu, tidak siapapun yang mendengar tentang neraka itu akan masuk neraka itu.' Lalu Allah swt perintahkan agar neraka dilingkari dengan hal-hal yang menarik hati manusia. 

Kemudian Allah swt berkata kepada Jibril as: 'Pergilah lihat neraka dengan segala hal yang ada di sekelilingnya. Jibril as pergi melihat neraka dan sekitarnya lalu kembali kepada Allah swt dan berkata: 'Aku khuatir tidak seorang manusia pun yang terlepas dari neraka itu.' (HR At Termizi)

0 comments:

Post a Comment