Friday, May 16, 2014

Semua Akan Terbongkar


1. "Ingatlah ya Amirul Mukminin, ingat dengan bersungguh-sungguh. Akan tiba satu masa dimana akan dibongkar segala isi kubur, akan dikupas segala isi dada, segala rahsia pada hari itu akan dibuka. Semuanya tertulis dalam kitab samaada yang kecil atau besar, semuanya akan dihitung." (Hasan Al Basri)

2. Taubat kerana membuat maksiat cukup hanya sekali manakala taubat setelah membuat ketaatan mestilah seribu kali. Ini kerana ketaatan yang disertai oleh ujub dan sombong itu berubah menjadi maksiat yang besar sementara pelakunya tidak sedar. Samalah seperti jatuhnya iblis dari singgahsana kehormatannya. (Abu Yazid Al Bustami)

3. Barangsiapa yang yakin akan hikmah Allah swt dan keadilanNya serta sabar atas qadha dan qadarNya maka ia menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. (M Al Siba'i)

0 comments:

Post a Comment