Monday, March 23, 2015

Buah Sikap Dan Fikiran

1. Semua sikap yang utama menghasilkan buah darinya. Buah daripada iman adalah amal, buah rasa cinta adalah ketundukan dan ketaatan. Buah daripada ilmu ialah kekhyusukan sementara buah daripada persaudaraan adalah sikap saling menyangi. Manakala buah dari sikap ikhlas adalah sikap konsisten atau istiqamah dan buah dari jihad adalah sikap mudah berkorban.

Adapun buah daripada zuhud adalah kemuliaan dan buah daripada keyakinan adalah sikap berserah diri. Apabila sikap-sikap utama ini tidak menghasilkan sikap yang disebutkan tadi maka ianya hanya kata-kata kosong belaka. (M Al Siba'i)

2. Kebikan dan keburukan berasal dari fikiran kerana pemikiran adalah smber keinginan, zuhud, cinta dan benci. (Ibnu Qayyim)

0 comments:

Post a Comment