Monday, March 23, 2015

Kehormatan Dan Kemuliaan

Ramai orang mencari kehormatan dengan cara paksaan, berbohong dan ancaman. Benarkah kehormatan yang dicari dengan cara yang demikian boleh bertahan lama? Sejarah telah membuktikan bahawa para pemimpin yang zalim dan mempunyai kehormatan palsu hanya memerintah untuk waktu yang singkat.

Kemudian Allah swt membinasakan mereka dengan kematian yang dahsyat dan hina. Di akhirat Allah swt juga akan menghukum mereka seperti frimanNYa yang bermaksud, "Sesunguuhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala." (Al Insan: 4)


Kehormatan dan kemuliaan yang sebenar ialah yang berasaskan ketakwaan. Maka sesiapa sahaja yang benar takwanya nescaya akan diberi oleh Allah swt kurnia tersebut. Allah swt berfirman dengan maksud, "Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka (orang-orang mukmin) di hari ini kerana kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang." (Al Mu'minun: 11)


Sesungguhnya kehormatan, kemuliaan dan kewibawaan telah diberikanNya kepada para nabi dan rasul terutama Nabi Muhammad saw. Nama baginda tetap disebut dengan sebutan mulia, diseru dalam azan dan solat setiap waktu di seluruh dunia hingga hari kiamat. Begitu jug para sahabat, para tabiin, para ulama dan pemimpin yang adil yang sentias diingat dalam doa setiap orang mukmin.

0 comments:

Post a Comment