Friday, February 12, 2010

Ganjaran pahala yang berterusan

Anas r.a berkata, "Ada tujuh pahala yang tetap diterima oleh sesorang itu apabila mati kelak," iaitu:

1. Orang yang mendirikan masjid dan masjid itu terus digunakan oleh 0rang ramai untuk beribadah.

2. Orang yang mengalirkan air sungai selagi mana orang tetap menggunakannya .

3. Orang yang menulis musyaf selagi masih ada orang yang membacanya.

4. Orang yang menggali perigi selagi ada orang yang menfaatkannya.

5. Orang yang menanam buah-buahan selagi ada yang memakan buahnya sama ada manusia ataupun haiwan.

6. Orang yang mengajar ilmunya selagi ilmu itu diamalkan oleh mereka yang mempelajarinya.

7. Orang yang meninggalkan anak yang soleh dan anak itu sentiasa mendoakan kesejahteraan kedua-dua ibu-bapanya.

0 comments:

Post a Comment