Tuesday, February 16, 2010

Siapa Yang Berharta

1. Barangsiapa yang meminta tolong dengan hartanya untuk menjaga kehormatannya maka dia seorang yang berakal. Barangsiapa yang meminta tolong kepada hartanya untuk meramaikan temannya maka ia bijaksana. Barangsiapa yang meminta tolong dengan hartanya untuk taat kepada Allah swt maka dia orang yang berbuat baik. (Sesungguhnya Allah swt amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik).

2. Allah swt menciptakan harta agar menjadi pasport menuju ke syurga. Namun sifat tamak manusia yang menjadikannya sebagai pasport ke neraka jahannam.

3. Rasa puas adalah kekayaan dan tamak adalah kemiskinan, maka berapa ramai orang kaya itu yang lebih miskin darimu.

0 comments:

Post a Comment