Tuesday, February 16, 2010

Pentingnya Ilmu Tauhid

Ilmu tauhid ialah ilmu mengenal Allah swt, mengenal RasulNya dan mengenal agamaNya. Ia sangat penting hingga ilmu pertama dan wajib dipelajari oleh setiap Muslim.

Melaluinya seorang itu tahu, faham dan sedar akan makna dua kalimah syahadah, rukun-rukunnya dan apakah patut dilaksanakan setelah berikrar bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusanNya.

Di samping itu ia mesti berwaspada akan hal-hal yang boleh membatalkan syahadah. Dalam Al Quran terdapat banyak ayat-ayat tentang ilmu yang menyeru agar mengenal Allah swt seperti firmanNya yang bermaksud".....Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahawasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al Baqarah: 231)

serta ayat,

".... Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Al Baqarah: 233).

0 comments:

Post a Comment