Sunday, February 21, 2010

Keluh Kesah dan Kikir

Allah swt berfirman yang bermaksud: "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat haluu'a (keluh kesah lagi kikir). Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali, orang-orang yang mengerjakan solat. Yang mereka itu tetap mengerjkan solatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mahueminta)." (Al Ma'arij: 19-25).

Oleh itu seorang mukmin yang benar dan sentiasa menjaga solatnya tidak mudah berkeluh kesah. Setiap kesulitan ataupun kemudahan yang dilaluinya ada mengandung hikmah.

Ada di antara sahabat Rasulullah saw menganggap kesulitan sebagai nikamat contohnya, Abu Zar Al Ghafari yang berkata: Miskin lebih aku sukai daripada kaya, dan sakit lebih aku sukai daripada sihat.

0 comments:

Post a Comment