Monday, March 22, 2010

Ingat Allah, Akhlak dan Kemiskinan

1. Ya Saad! Ingtlah selalu akan Allah bila engkau ingin melakukan sesuatu, bila hendak memutuskan sesuatu dan bila engkau ingin membahagi sesuatu. (Salman Al Farisi)

2. Manusia yang dapat mengawal, mengawasi dan mengendalikan hawa nafsunya maka ia telah membebaskan dan menyelamatkan dirinya. (Umar Abdul Rahman).

3. Tiga perkara menjadi akhlak seorang mukmin; iaitu menjauhi bahaya, memaafkan ketika mampu melakukannya dan menolong kawan walaupun kemampuan terhad. (M Al Siba'i )

4. Seburuk-buruk kemiskinnan ada empat macam; iaitu miskin dalam bidang agama, miskin akal, miskin kesabaran dan miskin akhlak. (M Al Siba'i)

0 comments:

Post a Comment