Monday, December 5, 2011

Doa-doa Rasulullah saw

1. 'Aisyah rha berkata: Rasulullah saw sebelum wafat baginda selalu membaca: 'Subhanallahi wabihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi' (Maha Suci Allah dan segala puji bagiNya, aku minta ampun kepada Allah dan taubat kembali kepadaNya).

2. Ibnu Abas ra berkata: Kami telah menghitung dalam satu majlis Rasulullah saw mengucapkan: Ya Allah ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih. (HR Abu Dawud)

3. Ibnu Abas ra berkata: Rasulullah saw jika menghadapi kesukaran akan membaca: Tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Besar dan Maha Sabar, tiada Tuhan kecuali Allah Tuhan memiliki Arasy yang Besar, tiada Tuhan kecuali Allah Tuhan yang memiliki langit dan bumi, Tuhan Arasy yang Mulia. (HR Bukhari, Muslim)

0 comments:

Post a Comment