Saturday, December 10, 2011

Fahami Al Quran dan Sunnah

Sesungguhnya kenikmatan yang paling besar, paling sempurna dan kekal abadi yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia ialah petunjuk kepada Islam. Namun nikmat ini tidak akan sempurna sekiranya kehidupan seseorang tidak berpandukan kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah saw.

Oleh itu mereka yang terselamat di dunia dan di akhirat ialah orang-orang yang mengambil kedua-dua sumber ini sebagai pedoman hidup. Hanya dengan berpandukan Al Quran dan sunnah maka hidup seseorang menjadi damai, harmoni dan bertanggungjawab.

Allah swt telah memberikan dua sumber yang mana termaktub segala hukum dan ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah, konsep, ibadah, akhlak dan pelbagai ilmu lain yang sangat penting bagi manusia. Oleh itu ke dua-dua sumber ini mestilah difahami oleh setiap muslim dengan pemahaman yang benar.

Allah swt meredhai orang-orang yang mengikuti petunjukNya dan menjadikan mereka orang yang selamat melalui firmanNya yang bermaksud, "Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaanNya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinNya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al Maaidah: 16)

0 comments:

Post a Comment