Friday, December 16, 2011

Jika Kenal Allah swt

Manusia yang kenal Allah swt dan tanda-tanda kekuasaanNya terhadap manusia dan semua mahluk di alam ini akan merasa takut kepadaNya. Mereka mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami orang-orang terdahulu dan kembali kepada Allah swt. Mereka takut jika mereka juga akan ditimpa bencana seperti orang-orang tersebut.

Allah swt berfirman yang bermaksud, "Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan ke atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu." (Muhammad: 10)

Ancaman dan seksa Allah swt boleh datang tiba-tiba saja oleh itu mereka yang beriman hanya mengharap rahmat dan pertolongan Allah swt serta berusaha untuk menunaikan perintahNya. Allah swt berfirman yang bermaksud, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (At Taubah: 71)

0 comments:

Post a Comment