Tuesday, March 8, 2011

Waktu dan Kehidupan

Menurut Ibnu Qayyim penyesalan atas waktu yang telah berlalu adalah penyesalan yang mematikan kerana waktu sangat cepat berlalu, susah dikejar dan tidak mungkin kembali lagi. Maksudnya waktu hakiki bagi seorang hamba adalah waktu untuk beribadah dan berzikir.

Ia merupakan sesuatu yang sangat berharga dan patut disesali apabila berlalu tanpa diisi dengan ibadah. Apabila waktu untuk sesuatu tugas telah berlalu pergi maka alangkah ruginya kerana waktu yang mendatang perlu diisi dengan tugas yang lain. Adapun maksud penyesalan yang mematikan adalah penyesalan besar yang seakan membunuh semangat kerana sedar bahawa sebahagian dari umur telah tersia-sia. Tidak ada jalan baginya untuk mendapatkan waktu yang hilang itu.

Namun apa guna penyesalan kerana ia hanya menghabiskan waktu yang ada sekarang. Ibnu Abi Hamzah berkata sesorang ada kewajipan untuk mengisi waktu dengan kesibukan dan jangan biasa menuda-nunda. Sekiranya ia tidak mengambil manfaat dalam setiap kesempatan maka ia seperti orang yang ditetak dengan pedang.

Allah swt mengingatkan dalam firmanNya yang bermaksud, "Dan (di waktu itu orang kafir) mereka berkata, 'kami beriman kepada Allah'. Bagaimana mereka dapat mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh itu (hari akhirat)." (Saba': 52).

0 comments:

Post a Comment