Wednesday, October 5, 2011

Tunduk dan Menyerah Diri

Islam bererti tunduk dan menyerahkan diri kerana setiap orang yang beriman wajib tunduk dan patuh kepada Allah swt. Allah swt berfirman yang bermaksud. "Maka Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An Nisaa': 65).

Jelaslah bahawa mentaati Allah swt adalah juga dengan mentaati pesuruhNya iaitu Nabi Muhammad saw tanpa sebarang keraguan dan merasa terpaksa.

Asas ketundukan dan penyerahan diri merupakan pengakuan yang tulus ikhlas dari lubuk hati bahawa manusia dan seluruh alam adalah ciptaan dan kepunyaan Allah swt. Oleh itu Allah swt berhak mengatur segenap ciptaanNya sesuai dengan kehendakNya.

Allah swt berfirman yang bermaksud. "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNya berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka mahupun terpaksa dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan." (Ali Imran: 83)

0 comments:

Post a Comment