Thursday, March 20, 2014

Makanan Yang Berkat


1. Jabir ra berkata bahawa Rasulullah saw bersabda: Jika jatuh suapan salah seorang dari kamu hendaklah diambil dan dibersihkan kekotoran yang melekat padanya. Kemudian dimakan (makanan itu) dan jangan dibiarkan dimakan oleh syaitan. Dan jangan terburu-buru membersihkan tangannya dengan saputangan hinggalah telah dibersihkan betul-betul yang melekat dijari-jarinya kerana dia tidak mengetahui dari bahagian manakah makanan itu yang ada berkat. (HR Muslim) 


2. Anas ra berkata bahawa Rasulullah saw jika sudah selesai makan lalu menjilat ketiga jari baginda sambil bersabda: Apabila jatuh makanan salah seorang dari kamu, hendaklah diambil dan dibersihkan kekotorannya, kemudian dimakan dan jangan dibiarkan untuk syaitan. Dan Nabi saw menyuruh kami membersihkan pinggan bekas makanan sambil bersabda: Kamu tidak mengetahui di bahagian manakah dari makananmu yang ada berkat. (HR Muslim)

0 comments:

Post a Comment