Monday, March 24, 2014

Puncak Sabar dan Syukur

Ada terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah swt di alam ini yang boleh disaksikan dan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Allah swt telah menjelaskan dalam firmanNya yang bermaksud, "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar lagi bersyukur. (Saba': 19).

Contohnya mereka melihat keindahan alam yang terbentang luas dengan pelbagai makhluknya atau kebinasaan yang besar ketika Allah mendatangkan musibah berupa bencana alam. Penghayatan tentang kehebatan penciptaan langit dan bumi menyedarkan orang-orang yang beriman betapa besar dan hebatnya kekuasaan Allah swt.

Orang-orang yang beriman takut dan sentiasa ingin kembali kepada Allah swt dan mempunyai matlamat bahawa segala amal perbuatan adalah untuk mencari keredhaan Allah swt semata-mata.

Namun keimanan ini tidak akan sempurna kecuali jika disertai dengan kesabaran dan rasa syukur. Adapun puncak sabar ialah melawan ajakan hawa nafsu ke arah maksiat dan puncak syukur ialah pada tauhid iaitu mengesakan Allah swt.

Bagi orang yang ingkar dan hidup bertuankan hawa nafsu maka ayat-ayat Allah swt tidak membawa kesan atau kepada keimanan sedikit pun.

0 comments:

Post a Comment