Monday, March 10, 2014

Manusia dan Kehidupannya

Soalan bagaimana manusia dicipta, siapa yang mencipta dan tujuan apakah ia dicipta masih ditanya hingga kini oleh sebahagian besar manusia yang tidak mendapat petunjuk ilahi. Walaupun mereka berilmu, lebih maju dan kaya namun mereka masih tercari-cari erti kehidupan ini. Hanya insan yang dapat hidayah dari Allah swt yang dapat menemui jalan kebenaran.

Mereka ini terpimpin ke arah hidup yang tenang dan bahagia dengan adanya keyakinan bahawa alam dan isinya diciptakan dan dipunyai oleh Allah swt. Jalan hidup yang paling baik ialah dengan mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah swt dan ditunjukkan oleh RasulNya. Sebaliknya orang yang gagal memahami hakikat tersebut akan hidup di dunia seperti haiwan malah lebih sesat lagi. Mereka akan menerima azab yang pedih di akhirat kerana tidak mahu berfikir, belajar dan enggan menerima kebenaran.

Allah swt memerintahkan agar manusia memperhatikan tentang penciptaan tubuh badannya melalui firmanNya yang bermaksud, "Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia diciptakan?" (At Thaariq: 5) serta pembentukan jiwa manusia dari ayatNya yang bermaksud: "dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaan, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkannya." (As Syams: 7-10).

Sesungguhnya manusia dijadikan dengan segala keindahan dan kelebihan dari makhluk lain hingga merekalah sepatutnya yang menjadi makhluk paling bersyukur. Jika makhluk yang besar seperti langit dan bumi tunduk tanpa pilihan namun manusia diberikan akal untuk berfikir tentang dirinya dan penciptanya. Selain itu manusia diberikan kitab dan para nabi serta rasul yang dapat membimbing mereka di jalan yang selamat di dunia dan di akhirat.

0 comments:

Post a Comment