Monday, March 17, 2014

Tertipu dan Lupa Dosa Sendiri


1. Apabila iblis telah berjaya mencapai salah satu dari tiga perkara ini dari anak Adam iaitu; pertama terpedaya dengan diri sendiri, kedua merasa bahawa amalan-amalan sendiri lebih banyak dari amalan orang lain, ketiga terlupa dengan dosa-dosa sendiri, maka iblis tidak akan menuntut apa-apa lagi dari orang tersebut. (Huzan bin 'Aiyat)

2. Orang yang dengki bukanlah seorang ahli agama dan orang yang suka mencela tidak termasuk golongan orang yang beribadah. Orang yang suka mengadu termasuk orang yang tidak boleh dipercayai dan orang yang hasad termasuk orang yang tidak perlu ditolong. (Hatim Al Asyam)

3. Berangan-angan memutuskan tiap-tiap kebaikan. Tamak pencegah dari tiap-tiap yang hak, sabar membawa kepada kemenangan dan nafsu mengajak kepada kejahatan. (Umar Abdul Aziz)

0 comments:

Post a Comment