Monday, April 14, 2014

Kepimpinan dan Sedekah


1. Ibnu Umar ra berkata bahawa Raulullah saw bersabda: Kamu sekelian pemimpin dan setiap kamu akan akan ditanya tentang rakyatnya. Raja pemimpin, dan suami pemimpin pada keluarganya, dan isteri pemimpin rumahtangga suaminya dan anak-anaknya. Maka kamu sekelian memimpin dan dan akan bertanggung jawab atas pimpinan terhadap rakyatnya. (HR Bukhari, Muslim)

2. Abu Hurairah ra berkata: Seorang datang kepada Nabi bertanya: Ya Rasulullah, sedekah yang manakah yang lebih besar pahalanya? Jawab Nabi: Bersedekah dalam keadaan sihat, dan amat sayang kepada harta, masih takut miskin dan mengharapkan kekayaan. Dan jangan menunda-nunda sehingga apabila roh (nyawa) sudah sampai di tenggorokan (hampir mati) lalu berwasiat: Untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. (HR Bukhari, Muslim)

0 comments:

Post a Comment