Tuesday, April 22, 2014

Pilihan Yang Berbahaya


1. Pilihan yang mengandungi bahaya hendaklah engkau serahkan kepada Pemillih Agung agar Dia memilih yang baik untukmu. (Abu Muhammad As Sajari)

2. Tinggalkan sifat tamak atau harapan yang tidak baik. (Abu Umar)

3. Barang yang amat berharga di dunia ini ialah ikhlas. Berapa kali aku cuba bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari dalam diriku namun tiba-tiba ia menjelma dengan cara yang lain. (Yusuf bin Al Husin Ar Razi)

4. Iman memberikan kita dalam kehidupan ini semua yang sentiasa kita perlukan dari manusia lain seperti amanah, kejujuran, cinta dan hubungan yang baik. (M Al Siba'i)

0 comments:

Post a Comment