Thursday, April 2, 2015

Ujub, Riya dan Kebijaksanaan


1. Meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia riya namanya, dan membuat sesuatu kerana manusia syirik hukumnya. Dan yang dinamakan ikhlas ialah Allah menyelamat-kan engkau dari kedua-duanya. (Fadhil bin Iyad)

2. Sekiranya kamu tidak mahu sifat ujub berada pada dirimu maka janganlah kamu suka pada pujian orang. Jika kamu ingin pada pujian-pujian mereka dan ingin orang memandang kerja-kerjamu dengan martabat tinggi, maka itulah ujub. (Sauri)

3. Orang yang bijaksana ialah orang yang menjalani kehidupan sekarang dan esok manakala orang yang bodoh ialah orang yang sekadar hidup. ( M Al Siba'i)

4. Ilmu itu adalah mengenal Tuhan dan tidak melampaui kedudukan dirimu iaitu menyedari kehambaanmu. (Al Junaid Al Baghdadi).

0 comments:

Post a Comment