Saturday, September 25, 2010

Aku Dan Kelemahanku

1. Orang yang zalim kepada dirinya ialah orang yang merendahkan dirinya kepada orang yang tidak memuliakannya, dan orang yang menyukai sesuatu benda yang tidak memberi manfaat kepadanya, begitu juga orang yang menerima sesuatu pujian dari orang lain yang tidak mengenalnya dengan secara sungguh-sungguh. (Imam Syafi'e).

2. Di antara tanda-tanda benar dalam ukhwah ialah menerima kritikan teman, menutupi aibnya dan memaafkan kesalahannya. (Imam Syafi'e).

3. Sesungguhnya aku telah mengatur urusan kamu, tapi aku bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu maka berilah pertolongan kepadaku. Kalau aku bertindak lurus maka ikutilah aku, tetapi kalau aku menyeleweng maka betulkanlah aku! (Sayidina Abu Bakar ra)

0 comments:

Post a Comment