Friday, September 24, 2010

Amar Maaruf Nahi Mungkar

1. Rasulullah saw bersabda: Perumpamaan orang yang teguh menjalankan hukum Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya bagaikan suatu kaum yang membahagi tempat dalam kapal, ada sebahagian di atas dan sebahagian di bawah. Manakala bahagian bawah jika memerlukan air mesti naik ke atas, tentunya ini mengganggu yang di bahagian atas.

Maka mereka berkata: Lebih baik kami bocorkan di bahagian kami ini, supaya tidak mengganggu orang-orang di atas. Maka jika yang demikian itu di biarkan oleh orang-orang di atas, pasti binasa semua isi kapal itu, tetapi jika fikiran itu dapat dicegah oleh orang-orang di atas maka selamatlah semua isi kapal itu. (HR Bukhari).

*******terjerumus: salah memahami atau menggunakannya. Contohnya salah menggunakan kebebasan bergerak dan berfikir hingga terjerumus pada suatu yang disangka untuk membela kepentingan sendiri tetapi akibat buruknya menimpa semua manusia.

2. Rasulullah saw bersabda: Demi Allah yang jiwaku di tanganNya, mesti kamu menganjurkan kebaikan dan mencegah mungkar, atau jika tidak; pasti Allah akan menurunkan seksa padamu, kamudian kamu berdoa. maka tidak diterima ia dari kamu. (HR At Termizi).

0 comments:

Post a Comment