Thursday, September 23, 2010

Menundukkan Hawa Nafsu

Hawa nafsu adalah salah satu musuh besar bagi setiap individu Muslim kerana ia selalu mengajak untuk melakukan kejahatan dan menjauhi kebaikan. Dalam Al Quran Allah swt berfirman yang bermaksud, (Yusuf berkata) "Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Yusuf: 53).

Manusia mempunyai nafsu yang tidak terbatas . Setelah dia mendapat apa yang dihajatinya dia ingin memperoleh banyak lagi dan ingin kepada yang lain atau orang lain jangan melebihinya. Dia lupa bahawa setiap perbuatannya dalam pemerhatian Allah swt dan setiap kejahatan yang dilakukan akan dibalas dengan balasan setimpal.

Nafsu yang tidak dididek dan dikawal akan menguasai diri seseorang hingga dia melupakan dan menderhakai Allah swt. Sebaliknya bagi orang yang berusaha mengawal nafsu dan membersihkan dirinya Allah swt menyebutkan dalam firmanNya yang bermaksud, "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (Al Ankabut: 69).

Sebagai mukmin yang yakin akan adanya Hari Pembalasan maka kita mesti berjuang mengawal hawa nafsu dan membuat persediaan untuk bertemu dengan Allah swt di akhirat kelak. Segala keadaan yang akan ditempuh telah dikhabarkan di dalam Al Quran dan diceritakan oleh Rasulullah saw. Hanya manusia yang nafsunya telah ditundukkan, suci dan tenteram akan mendapat ganjaran baik dan kemuliaan di sisiNya.

0 comments:

Post a Comment