Saturday, September 25, 2010

Bahaya Ikut Membuta Tuli

Satu keadaan yang amat bebahaya bagi manusia ialah mengikut dengan membuta tuli akan pemimpin yang berkedudukan tinggi yang diberi kedudukan serta keistimewaan tanpa had.

Umumnya manusia akan menyerahkan pertimbangan dan penilaian atas sesuatu perkara kepada golongan ini. Sebaliknya para pemimpin tersebut telah berjaya memesongkan pengikut-pengikut mereka dari jalan Allah swt.

Berulangkali Al Quran memberi amaran terhadap sikap mengikut membuta tuli dan kehinaan dalam melakukannya. Allah swt memberi peringatan agar manusia berhati-hati kerana setiap perbuatan itu menjadi tanggungjawab masing-masing.
Tidak boleh sekali-kali menyalahkan orang lain setelah melakukannya.

Allah swt berfirman yang bermaksud, "Dan mereka berkata: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)." (Al Ahzab: 67).

Oleh itu jika tersalah dan mengikuti apa sahaja yang bukan diperintahkanNya maka ternyatalah sesat dalam kegelapan. Kecelakaan yang besar berupa seksaan yang pedih bakal menanti di akhirat kelak.

0 comments:

Post a Comment