Monday, January 24, 2011

Niat, Prasangka dan Akal

1. Seorang Muslim memeliki kewajipan untuk berniat dan berprasangka baik terhadap saudaranya. Akan tetapi pengalaman telah mengajar kita agar tidak mempercayai janji-janji begitu sahaja, mengiyakan perkataan dan berlebihan dalam berharap. Marilah kita berharap baik seraya menunggu, dan kita tidak akan lama menunggu. (Hasan Al Bana)

2. Akal itua ada dua; akal yang hanya Allah swt sahaja yang menciptanya dan inilah yang murni dan yang asal. Kedua, akal yang manusia dapat mengambil faedah daripadanya dan mengamal-kannya, ini merupakan cabang.

Apabila keduanya berkumpul (akal asli dan cabang) dan saling menguatkan pemilik akal tersebut, maka lebih kuat cahaya yang menerangi kegelapan. Orang yang berakal mencari hikmahnya, sementara orang yang bodoh hanya sekadar ingin mendapatkannya. Tidaklah dikatakan orang berakal, kecuali bila ia berakal untuk dirinya. (Al Atbi)

0 comments:

Post a Comment