Sunday, January 16, 2011

Sengsara Jika Ingkari Allah

Sudah pasti orang yang mengenal Allah swt akan tahu tujuan hidupnya, mengapa dia diciptakan dan untuk apa dia berada di atas dunia ini. Allah swt berfirman yang bermaksud, "Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu." (Az Zaariyaat: 56). Oleh itu dia tidak mudah tertipu dengan kesenangan dunia atau terpedaya dengan harta yang melimpah.

Sebaliknya orang yang tidak mengenal Allah swt sangat mudah lalai dan tenggelam dalam keseronokan. Mereka tidak pedulikan adanya petunjuk yang dapat membimbing kepada kehidupan yang selamat dan mulia.

Hal ini dijelaskan Allah swt dalam firmanNya yang bermaksud, "Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Mereka berkata: 'Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri', kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahawa mereka adalah orang-orang yang kafir." (Al An'aam: 130).

Seterusnya Allah swt menceritakan tentang kehidupan mereka ketika di dunia dan balasan ketika di akhirat kelak dengan firmanNya yang bermaksud, "Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka."
(Muhammad: 12)

0 comments:

Post a Comment