Thursday, January 27, 2011

Berkat Pada Makanan

1. Ibnu Abbas ra berkata bahawa bersabda Nabi saw: Berkat itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari tepi-tepinya dan jangan makan dari tengahnya. (HR Abu Dawud, At Termizi)

2. Wahsyi bin Hareb ra berkata bahawa sahabat Nabi saw mengadu: Ya Rasulullah, kami makan dan tidak merasa kenyang. Jawab Nabi saw: Mungkin kamu makan sediri-sendiri. Jawab mereka: Benar. Bersabda Nabi saw: Berkumpullah pada makananmu dan bacalah bismillah, nescaya diberikan berkat pada makanan itu. (HR Abu Dawud).

3. Umar bin Abi Salamah ra berkata: Ketika aku masih kecil dibawah jagaan Nabi saw selalu aku menghulurkan tangan kanan ke dalam bekas makanan, maka Nabi bersabda: Hai anak, bacalah bismillah, dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang hampir kepadamu. (HR Bukhari, Muslim)

0 comments:

Post a Comment