Friday, January 28, 2011

Bersegera Dalam Kebaikan

Manusia yang menerima petunjuk Allah swt terbahagi kepada tiga golongan iaitu zalimun linafsih (menzalimi diri sendiri), muqtasid (pertengahan) dan saabiq bil khairat. Golongan saabiq bil khairat terdiri dari orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dengan menunaikan seluruh yang wajib dan sunat, meninggalkan yang haram dan makruh termasuk sebahagian yang harus. Mereka sentiasa mendekatkan diri kepada Allah swt dengan besungguh-sungguh dan istiqamah pada jalanNya.

Jika ada melakukan dosa mereka cepat menghapuskannya dengan bertaubat dan melakukan amalan soleh. Setiap perkara yang dilakukan dalam hidup adalah untuk mencari keredhaan Allah swt semata-mata.
Abu Darda ra mendengar Rasulullah saw bersabda bahawa golongan saabiq bil khairat ini adalah mereka yang akan masuk jannah tanpa hisab. Mereka merupakan golongan paling beruntung di akhirat kelak.

Adapun golongan muqtasid akan dihisab tetapi dengan hisab yang ringan manakala golongan zalimun linafsih mendapat banyak halangan di sepanjang mahsyar kerana mesti melalui proses hisab yang lama dan berat. Sungguh beruntung sekiranya mereka mendapat keampunan dan rahmat dari Allah swt hingga selamat meniti sirath. Kedua-dua golongan ini dinyatakan akan masuk syurga kerana umat Muhammad saw yang bertauhid akan masuk syurga juga akhirnya.

0 comments:

Post a Comment