Wednesday, January 12, 2011

Cinta dan Benci Bagi Mukmin

Orang-orang yang beriman mereka saling mencintai dan tolong menolong di antara satu sama lain. Sifat-sifat mereka disebutkan oleh Allah dalam firmanNya yang bermaksud, "Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu pasti diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman lelaki dan perempuan syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat tinggal yang baik di syurga 'Adn. Dan keredhaan Allah adalah lebih besar, itulah kemenangan yang besar." (At Taubah: 71-72).

Oleh itu orang-orang yang beriman telah menjadikan cinta atau benci akan sesuatu kerana Allah swt sebagai panduan yang memimpin mereka untuk menerima atau menolak sesuatu dalam kehidupan.

Segala pertolongan, persahabatan dan pemberian dilakukan dengan ikhlas untuk mencari keredhaan Allah swt semata-mata. Sesungguhnya mereka amat cinta kepada sesama mukmin dan mendahulukan mereka dalam kepimpinan dan persahabatan daripada orang lain yang bukan seagama.

0 comments:

Post a Comment