Tuesday, January 18, 2011

Jaga Benda Berharga

1. Diceritakan oleh Ata' yang dia pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata bahawa Rasulullah saw bersabda: Apabila malam gelap telah tiba (masuk waktu senja) maka tahanlah anak-anak kamu (jangan biarkan mereka keluar rumah) kerana pada waktu itu syaitan-syaitan sedang berkeliaran. Apabla waktu itu sudah berlalu maka kamu bolehlah biarkan mereka.

2. Dan tutuplah pintu-pintu sambil menyebut asma (nama) Allah kerana syaitan tidak boleh membuka pintu yang tertutup. Ikatlah bekas minuman kamu dan sebutlah asma Allah. Tutuplah bekas-bekas makanan kamu dan sebutlah asma Allah walaupun hanya dengan melintangkan sesuatu di atasnya. Dan padamkanlah lampu-lampu kamu. (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud)

3. Tutuplah bekas, ikatlah geribah (bekas minuman dari kulit), kuncilah pintu dan padamkanlah lampu kerana dengan demikian syaitan tidak boleh membuka tali geribah, membuka pintu dan menyingkap bekas makanan. Apabila seseorang di antara kamu hanya dapat melintangkan sebatang kayu di atas bekasnya dan menyebut Nama Allah maka hendaklah dia melakukan itu. Dan tikus boleh menyebabkan rumah terbakar. (HR Bukhari)

0 comments:

Post a Comment