Thursday, May 20, 2010

Bahaya Berjalan Sendirian

1. Ibnu Umar ra berkata bahawa Rasulullah saw bersabda: Sekiranya orang-orang itu mengetahui bahaya yang mengepung orang yang berjalan sendirian sepertimana yang aku ketahui, maka tidak ada orang yang berani berjalan sendirian pada waktu malam. (HR Bukhari)

2. Shukhir bin Wada'ah Al Ghamidi ra berkata bahawa Rasulullah saw berdoa: Ya Allah, berilah berkat bagi umatku pada waktu pagi hari. Dan adapun Nabi saw jika mengirim tentera maka mereka disuruh berangkat pada pagi hari. Shukhir juga sebagai pedagang selalu mengirimkan dagangannya pada pagi hari hingga ia menjadi kaya dan mempunyai harta yang banyak . (HR Abu Dawud, At Termizi)

3. Kaab bin Malik ra berkata: Nabi saw telah keluar menuju perang Tabuk pada hari Khamis. Dan Nabi suka keluar pada hari Khamis. (HR Bukhari, Muslim)

0 comments:

Post a Comment