Thursday, May 27, 2010

Kezaliman Paling Besar

1. Kezaliman itu ada tiga jenis; pertama ialah kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri kerana tidak memperingatkan nafsunya, kedua ialah kezaliman manusia kepada sesamanya kerana tidak berkhidmat kepada mereka dan ketigaialah kezaliman manusia kepada kebenaran yang besar kerana tidak percaya kepada Tuhannya. Sesungguhnya ingkar kepada kebenaran ini merupakan kezaliman yang paling besar. (M Al Siba'i)

2. Iman menjadikan manusia sebagai manusia sebenarnya dan menjadi raja kepada sekelian makhluk. (Said Nursi)

3. Pada setiap zaman di mana terdapat kekosongan dari petunjuk ilahi serta di mana sahaja cahaya kerasulan tidak menjamahnya maka ia adalah zaman jahiliyah. (Hassan Ali Nadawi).

0 comments:

Post a Comment