Tuesday, May 4, 2010

Ma'rifat Dan Kecintaan

1. Kecintaan kepada orang fakir adalah sebahagian dari akhlak para rasul. Memilih untuk duduk bersama dengan mereka termasuk tanda-tanda orang yang soleh. Dan menjauhi dari menemani mereka adalah termasuk tanda orang-orang munfik. (Yahya bin Muaz)

2. Tanda ma'rifat ialah mahabbah (cinta). Siapa yang mengenal Allah swt akan mencintaiNya, dan tanda mahabbah terhadap Allah swt ialah lebih mengutamakan Allah swt daripada dunia dan lebih mencintaiNya daripada benda-benda lain. (Imam Al Ghazali)

3. Allah swt tahu bahawa cintamu kepadaNya tidak suci maka Dia telah menjadikanmu bergantung kepadaNya agar engkau dapat mengadapkan dirimu secara mutlak kepada-Nya. (M Al Siba'i).

0 comments:

Post a Comment