Sunday, May 2, 2010

Dari Dunia Ke Akhirat

Salah satu dari bukti keagungan Islam ialah adanya penyatuan antara dunia dan akhirat kerana sesungguhnya agama ini diturunkan oleh Tuhan yang mencipta manusia dan mengetahui akan ciptaanNya.

Adapun keindahan dunia ini hanyalah ujian dari Allah swt semata-mata. Allah swt berfirman yang bermaksud, "Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik'.

Katakanlah, 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka shaja) di hari kiamat'. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (Al A'raaf: 32).

Allah swt ingin melihat siapakah di antara manusia yang terbaik amalnya dan siapa pula yang ingkar. Manusia yang terbaik adalah yang memahami hakikat kehidupan ini. Ia menyedari bahawa dunia adalah negeri yang tidak kekal iatu tempat untuk beramal sebelum ajal tiba.

Sebaliknya akhiratlah tempat yang abadi dan untuk menerima segala balasan. Mengenai kesudahan hidup di dunia Allah swt berfirman yang bermaksud, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh.... " (An Nisaa':78)

0 comments:

Post a Comment