Tuesday, May 4, 2010

Kematian dan Mati Syahid

1. Rasulullah saw bersabda: Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. Jika dia seorang yang soleh maka kebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan kalau sebaliknya, maka suatu keburukan yang kamu tanggalkan dari bahumu. (HR Bukhari)

2. Rasulullah saw bersabda: Ada tiga perkara yang mengikuti jenazah sesudah matinya, iaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. Yang pulang kembali adalah keluarganya dan hartanya, sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. (HR Bukhari, Muslim)

3. Rasulullah saw bersabda: Orang yang terbunuh kerana melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela (kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid. (HR Ahmad)

0 comments:

Post a Comment