Sunday, May 2, 2010

Sedekah dan Perdamaian

1. Abu Hurairah ra berkata bahawa Rasulullah saw bersabda: Setiap sendi manusia ada kewajipan bersedekah. Dan setiap hari terbit matahari, lalu berlaku adil di antara dua orang yang bersengketa itu bererti sedekah, dan membantu seseorang naik kenderaan, atau mengangkatkan barang itu sedekah dan kalimah yang baik itu sedekah dan setiap langkah (berjalan) untuk solat itu sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan itu sedekah. ( HR Bukhari, Muslim)

2. Ummi Kultsum binti Uqbah bin Muith ra berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Bukan seorang pendusta orang yang berusaha untuk mendamaikan antara sesama manuisa, untuk mencari kebaikan dan berkata baik. (HR Bukhari, Muslim)

0 comments:

Post a Comment