Tuesday, May 4, 2010

Tiga Jenis Sahabat

1. Ada tiga jenis sahabat iaitu pertama yang kamu boleh jadikan ia perhiasan, kedua yang kamu boleh mengambil manfaat darinya dan ketiga yang kamu boleh jadikan ia sebagai sandaran. Jika kamu telah mendapat tiga-tiganya maka janganlah kamu sia-siakan mereka kerana kamu tidak akan mendapatnya lagi. (M Al Siba'i)

2. Janganlah kamu menghargai orang-orang yang zalim kerana semua amal perbuatan-mu yang baik akan rosak. Bahkan tiada keselamatan dalam bergaul dengan orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya keselamatan adalah ketika memutuskan hubungan dengan mereka. (Said Ibnul Musayyab)

3. Orang yang paling banyak berdusta di kalangan manusia ialah tukang cerita dan orang yang meminta-minta. (Ahmad bin Hambal)

0 comments:

Post a Comment